Ohjeet ja tuki

Mikä on Porukassa.fi?

FriendsIn Oy:n Porukassa.fi palvelu aloitti toimintansa vuoden 2020 alussa.  Palvelun tarkoitus on käyttää hyödykkeiden ja palvelujen ostamisessa joukkovoimaa, jotta hankinta olisi mahdollisimman edullinen Porukkaan liittyneille.  Haemme yhteisesiintymisellä suuruuden ekonomiaa!

Mitä Porukassa kilpailutetaan?

Aloitimme palvelun tarjoamisen kaikille tutulla sähköenergialla, koska siinä hankinnassa  kilpailutusprosessit ovat jo olemassa.  Sähköenergia on myös kaikille tarpeellinen tuote.

Lokakuussa 2023 aloitimme kilpailuttamaan pankkien määräaikaisia talletuksia. Siinä suuruuden ekonomia toteutuu oletettavasti sähköä paremmin. Kilpailutuksella on oma brändi tallettaja.fi

Muiden tuotteiden tai palveluiden kilpailuttamisesta ilmoitamme Porukassa sivuilla erikseen.

Kilpailutus voi olla tuotettu jonkun yhteisön omana jäsenpalveluna tai se on valtakunnallinen, maakunnallinen tai kuntakohtainen.

Miten Porukassa eroaa muista kilpailuttajista?

Porukassa palvelu kokoaa kuluttajat yhteen ostovoiman kasvattamiseksi.  Muut toimijat pääsääntöisesti kilpailuttavat yhden asiakkaan tarpeen kerrallaan ja ovat usein vain tiettyä yksittäistä palvelua koskevia. Porukassa palvelu kehittyy kasvaessaan palvelemaan laajasti kotitalouksien eri tarpeita.

Miten kilpailutus toteutetaan?

Porukassa kokoaa kuluttajia yhteen edullisemman hinnan saamiseksi.  Mitä enemmän kilpailuttajia saamme mukaan sitä enemmän myyjät kiinnostuvat tekemään tarjouksen.   

 • Sähkö
  Alustalle annetaan kilpailutuksessa tarpeelliset taustatiedot käyttöpaikoista ja alusta tekee niistä yhteenvedon, joka toimitetaan tarjouslaskentaan.  Tässä vaiheessa ei anneta yksityiskohtaisia tietoja, vaan sähköyhtiöt saavat kulutuspaikkaa koskevana vain asuntotyypin ja kulutustiedot.
  Kaikkien vahvistaneiden yksityiskohtaiset tiedot toimitetaan vain voittaneelle sähköyhtiölle ja yhtiö tekee sopimukset kunkin kanssa erikseen. Voittanut yhtiö ilmoittaa sähkösopimuksen siirrosta nykyiselle myyjälle eli kilpailuttajan ei tarvitse tehdä itse mitään.
 • Talletukset
  Alustalla ilmoitetaan kilpailuttajan perustiedot , talletusten määrä sekä sille toivottu talletusaika. Kilpailutuksen jälkeen kukin talletuskori 6-24 kk kootaan yhteen ja annetaan pankeille tarjouslaskentaa varten.  Kullekin korille valitaan voittaja ja tiedot toimitetaan kilpailuttajille sähköpostilla.   Samalla tallettajalle annetaan ohjeet kuinka talletus tehdään voittaneen pankin prosessissa. Prosessi voi olla digitaalinen tai manuaalinen.
 • Muut tuotteet ja palvelut
  Alustalla kerätään kaikki ne tiedot, jotka myyjä tarvitsee tehdäkseen Porukalle tarjouksen tuotteesta tai palvelusta.  Myyjän antama tarjous voi olla esimerkiksi Porukassa kampanjakoodi, jolla saa alennuksen myyjän verkkokaupassa ja/tai liikkeessä. Koodilla on voimassaoloaika, jonka kuluessa se tulee käyttää alennuksen saamiseksi. Kilpailuttaja hankkii tuotteet, maksaa ne koodin antamalla alennuksella  ja sopii samalla toimituksen.
Mihin Porukkaan kuulun?

Olet siinä Porukassa, miltä sivulta teet ilmoittautumisesi. Voit liittyä  Porukkaan esimerkiksi asuinkuntasi perusteella tai jonkun yhteisön jäsenenä.

Sähkön kilpailutuksessa voit kuitenkin kilpailuttaa kaikki nimissäsi olevat käyttöpaikat niiden sijainnista riippumatta eli jos sinulla on vaikka kesämökki eri paikkakunnalla kuin koti, voit kilpailuttaa sen tekemällä useamman ilmoittautumisen.  Kysymme lomakkeella erikseen jokaisen käyttöpaikan sijainnin.

Lisätietoja sähkön kilpailutukseen liittyen

Miten sähkön hinta määräytyy?

Sähkölaskussa on  mukana siirtomaksut, energia ja verot. Sähköenergia hinnoitellaan sähköporssissä ja hinta vaihtuu nopeasti. Porukassa kilpailutus koskee vain energiaa. Sähkön siirto on paikallisen verkkoyhtiön tehtävänä eikä sitä voi valitettavasti kilpailuttaa.  Siirtomaksut ovat usein huomattavasti energiaa kalliimpi osa laskussa. 

Mikä on sähkön siirto ja mitä laskutetaan?

Sähkö toimitetaan sinulle alueellisen verkkoyhtiön toimesta.  He omistavat sähköverkoston, johon käyttöpaikkasi on liittynyt.   Se voi olla sama kuin se yhtiö, joka myös myy sähköenergian.  Silloin sinulle tulee vain yksi sähkölasku, jossa on eroteltu sekä siirtomaksut että energiamaksut.

Jos kilpailutuksen kautta energian myyvä yhtiö vaihtuu, laskuja tulee jatkossa kaksi.  Toinen tulee verkkoyhtiöltä ja se sisältää siirtomaksut.  Toinen lasku tulee energian myyvältä sähköyhtiöltä ja se sisältää käytetyn energian maksut.

Miten voimassaoleva määräaikainen sähkösopimus voidaan kilpailuttaa?

Määräaikainen sähkösopimus on sellaisenaan voimassa määräajan loppuun eli sitä voida keskeyttää kilpailutukseen osallistumista varten.  Alustalle otetaan myös kaikki määräaikaiset sopimukset ja ne kilpailutetaan erikseen määräaikojen päättymisen mukaan.  

Alusta kokoaa määräaikaiset sopimukset päättymisajan mukaan sopiviin ryhmiin ja niistä tehdään oma Porukka.

Minulla on käytössä tuntimittaus / kausisähkö, voiko sen kilpailuttaa?

Yksinkertaistaaksemme tarjousmenettelyn, olemme joutuneet rajaamaan kilpailutuksen vain yksiaikamittaukseen.  Pyydämme sähköyhtiöiltä tarjousta yleissähköstä, mikä sopii kaikkiin mittaustapoihin.  Sähkön hinta on silloin vakio. 

Haluaisin ekosähköä, miksi se ei ole tarjolla?

Kokoamme aluksi alustalle mahdollisimman paljon samantyyppistä palvelua haluavat, jotta joukkovoima olisi mahdollisimman suuri. Erilaisten tuotantotapojen mukaan ottaminen jakaisi kysyntää ja tekisi myös tarjoamisen mutkikkaaksi. Otamme kuitenkin tämän toiveen huomioon palvelun kehityksessä, ja tulemme mahdollistamaan eri tuotantotapojen valinnan myöhemmin.

Onko hinta aina paras?

Kaikissa hankinnoissa on kyse aikataulutuksesta.  Laskevien sähkön pörssihintojen aikana voi tietysti käydä niin, että hinnat laskevat myös siitä, mitä Porukalla saadaan aikaan.  Sama ongelma on myös itsenäisesti toimien.  

Emme myöskään tiedä sitä, minkälainen sopimus kullakin on nykyisellään olemassa.  Olemme kuitenkin vakuuttuneita siitä, että kilpailutus on paras tapa vaikuttaa hintaan.  Mikäli et ole kilpailuttanut sähköäsi koskaan, saat varmasti säästöä ja jos et ole tyytyväinen saatuun tarjoukseen, ei sinulla ole ostopakkoa. 

Pitääkö tarjous hyväksyä?

Kilpailutus on vapaaehtoinen eikä sido sinua vaikka oletkin mukana.  Voit jättää tarjouksen hyväksymättä ja KSL mahdollistaa sinulle vielä 14  vrk katumusajan hyväksynnän jälkeenkin.  Toivomme tietysti, että saamme sellaisen tarjouksen, joka käy kaikille. Kun Porukka esiintyy mahdollisimman yhtenäisenä, on se vahvuus tuleviin tarjouspyyntöihin.

Miten uusi sopimus tehdään?

Porukassa palvelu toimittaa tiedot kilpailutuksen voittaneelle sähköyhtiölle, joka tekee sopimuksen omassa järjestelmässään kunkin kuluttajan kanssa erikseen.  Uusi sopimus toimitetaan sähköpostilla.  Uusi sähköyhtiö irtisanoo sinun nykyisen sopimuksen eli sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Kaikissa sopimukseen liittyvissä asioissa tulee olla yhteydessä sähköyhtiöön, Porukassa palvelu ei ole myyjä.

Milloin uusi sopimus alkaa?

Voittanut sähköyhtiö saa meiltä tiedon hyväksymisestäsi, jonka jälkeen he kirjaavat uuden sopimuksen sähköyhtiöiden väliseen siirtojärjestelmään eli vanha sopimuksesi irtisanotaan uuden sähköyhtiön toimesta.   Toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa on 2 viikon irtisanomisaika, mikä tarkoittaa, että uusi sopimus alkaa n. 3 viikon kuluttua hvväksymisesi jälkeen.

Määräaikaiset sopimukset voidaan laittaa siirtoon n 2 kk ennen vanhan sopimuksen määräajan päättymistä.  Uusi sopimus alkaa heti vanhan sopimuksen päättymisen jälkeen. 

Palvelu on ilmainen, mistä Porukassa saa tuottonsa?

Olemme palvelualusta myös sähköyhtiölle eli voittanut sähköyhtiö maksaa Porukassa alustalle komission. 

Mitä sähköyhtiöitä on mukana?

Palvelussamme on mukana johtavia ja valtakunnallisia suomalaisia sähköyhtiöitä, joilla on resurssit palvella suuria kuluttajajoukkoja.  Yhtiöt itse valitsevat ne kilpailutukset, joissa ne haluaa olla tarjoajana eli tarjoajien määrä vaihtelee.